22 februari

Toerisme Challenge 2023 op positieve wijze afgesloten

Op woensdag 14 februari 2024 werd de Toerisme Challenge 2023 afgesloten met een feestelijk eindevent in de Kanselarij. Tijdens dit evenement stonden de vijf deelnemers centraal die in 2023 met enthousiasme hun initiatief hebben ontwikkeld met behulp van de Toerisme Challenge. De initiatiefnemers van Gastvrijheid aan de Lauwers, Terherne Xtra op ‘e Kaart, Groene Ster, Moddergat aan het Wad en Rembrandt & Saskia presenteerden hun succesvolle resultaten. Ze benadrukten de waardevolle rol van het projectbureau van de Toerisme Challenge, onder leiding van Marco Verbeek en Jan Zijlstra van de Landmakers Coöperatie U.A., met ondersteuning van de Toerisme Alliantie Friesland en onder verantwoordelijkheid van het Innovatiepact Fryslân.

Het doel van de Toerisme Challenge was om vijf of meer commercieel levensvatbare gastvrije initiatieven te faciliteren, met een focus op maatschappelijke impact op de brede welvaart. Uiteindelijk zijn vijf initiatieven geselecteerd uit 18 belangstellende initiatieven, tijdens twee selectiemomenten door de Raad van Advies, bestaande uit Ingrid van de Vegte (brede welvaart deskundige), Jan de Jong (financieel specialist), Lucas Petit (horeca/concept-expert) en Tom van Mourik (openbaar bestuur). Tom van Mourik was voorzitter van de Raad van Advies.

De geselecteerde initiatieven dragen bij aan gebalanceerde groei, spreiding van toerisme en het behoud van voorzieningenniveau in de betreffende dorpen, in lijn met de doelstellingen van het beleid Gastvrij Fryslân 2028 voor Slimme Groei. Voor de provincie Fryslân reden om de Toerisme Challenge financieel mogelijk te maken en voor betrokken gedeputeerde Friso Douwstra aanleiding om de initiatiefnemers en alle betrokkenen bij de Toerisme Challenge 2023 met lovende woorden te bedanken en de initiatiefnemers veel succes toe te wensen voor de toekomst.

Er is een ‘Resultaat & Reflectie’ document opgesteld op basis van een jaar Toerisme Challenge 2023. Hierin beschrijven de projectmanagers het proces, de selectie van initiatieven en belangrijke lessen. De Raad van Advies completeert het document met een rake reflectie. Dit document is hier te vinden.

Voor wie het eindevent in de Kanselarij heeft gemist, zijn er opnames gemaakt en interviews afgenomen. Deze zijn verwerkt in een aftermovie die hieronder te zien is.