26 april

Toerisme Challenge steunt zes gastvrijheidsinitiatieven

De ‘Toerisme Challenge 2023’ die begin dit jaar is gestart, heeft na een eerste selectieronde zes van de dertien aangemelde initiatieven gehonoreerd. Dit zijn Rembrandt & Saskia op het Bildt, De Groene Ster, Terherne Xtra op ‘e Kaart, Moddergat aan het Wad, de Friese Museum Federatie en Gastvrijheid aan de Lauwers. De initiatieven van deze ondernemers dragen niet alleen bij aan de gastvrijheidseconomie maar zorgen ook voor een breder maatschappelijke impact in een gebied.

Dit beantwoordt aan het doel van de Challenge, welke met steun van de Provincie Fryslân wordt uitgevoerd door het Innovatiepact Fryslân.

Alle dertien initiatieven zijn beoordeeld door de Raad van Advies, bestaande uit Ingrid van de Vegte (brede welvaart deskundige), Jan de Jong (financieel specialist), Lucas Petit (horeca/concept-expert) en Tom van Mourik (openbaar bestuur). De Raad van Advies is onder de indruk van de energie en ambitie om de leefbaarheid in Fryslân een boost te geven, met toerisme als middel en andere maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteit en erfgoed als katalysator.

Marco Verbeek en Jan Zijlstra van het projectbureau van de Toerisme Challenge gaan de komende weken met de zes overgebleven initiatieven bekijken of er nog onderzoeksvragen beantwoord moeten worden en welke (externe) expertise de initiatieven mogelijk nodig hebben om de plannen eind 2023 richting uitvoering te kunnen brengen.