12 mei

Toerisme in Fryslân verdient meer

Na aanleiding van de resultaten van het onderzoek van het ETFI heeft Gerard Kremer, voorzitter TAF, een opiniestuk geschreven wat 12 mei gepubliceerd is in het Friesch Dagblad.

“Toerisme in Fryslân verdient meer”

Om de toeristische sector in Fryslân te redden, zijn niet alleen meer financiële middelen nodig. De overheid maakt te weinig gebruik van het creatieve vermogen en de ondernemersgeest in de sector. Toeristisch-recreatieve bedrijven moeten ruimte krijgen om – verantwoord – te blijven ondernemen.

Ondernemers in de Friese vrijetijdsector worden hard geraakt door de coronapandemie en de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te beteugelen. In een landelijke enquête onder alle leden (2500) van HISWA-RECRON, medio april, gaf de helft van de respondenten aan het nog hooguit twee maanden vol te kunnen houden.

Lees hier het volledige artikel.