24 maart

Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf en Smallingerland hebben in het kader van de Regio Deal Zuidoost Friesland samen een regionale toeristische ontwikkelstrategie opgesteld. Steeds meer toeristen weten Zuidoost Friesland, ook bekend als “Het Andere Friesland” te vinden. De balans tussen de groeiende aantrekkingskracht van de regio op bezoekers en de belangen van het gebied en de inwoners moet goed blijven. Hoe de gemeenten daar aan gaan werken, staat beschreven in de ontwikkelstrategie.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke sectoren in Zuidoost Friesland. Veel mensen – bewoners en bezoekers – gaan hier graag op vakantie, komen wandelen in een van de natuurgebieden, brengen een bezoek aan onze dorpen of gaan actief sporten in onze omgeving. Dat biedt kansen voor ondernemers, werkgelegenheid voor de inwoners, maar verstevigt ook het draagvlak onder de voorzieningen in ons gebied. Zo zorgt het voor bredere welvaart.

Groei op slimme wijze Er is ruimte voor groei, maar wel op slimme wijze. Dit betekent dat we een optimale balans willen ontwikkelen tussen toenemende toeristische druk en de draagkracht van onze leefomgeving. Wethouder Marian Jager van Ooststellingwerf zegt mede namens haar Zuidoost Friese collega’s: “We juichen het toe dat steeds meer toeristen onze mooie regio weten te vinden. Maar we vinden het juist daarom belangrijk dat ons gebied, onze natuur en onze inwoners deze belangstelling ook kunnen verwerken. Aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme en die balans gaan we de komende jaren werken.”

Zichtbare en beleefbare regio In de toeristische ontwikkelstrategie staat hoe de gemeenten naar die doorontwikkeling en balans toe willen werken. “We willen ontwikkelen van een relatief onontdekte regio naar een bestemming die zichtbaar en beleefbaar is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Waar zij volop genieten van een aantrekkelijke, vitale leefomgeving en een vestigingsklimaat”, aldus wethouder Jager. De ontwikkelstrategie geeft koers voor de komende jaren en ruimte voor gemeentelijke invulling. Daarvoor zet de regio in op:

– Samen met de sector investeren in de ontwikkeling van het toeristisch product;

– Verstevigen van de marketing en promotie van ons gebied;

– Sturen van bezoekersstromen zodat natuurkwaliteiten behouden blijven en de impact van het toerisme positief bijdraagt aan slimme groei en brede welvaart.

Regiodeal Zuidoost-Friesland

De regionale toeristische ontwikkelstrategie is een deelproject van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Voor het onderdeel Recreatie en Toerisme binnen de Regiodeal ontvangt de regio een Rijksbijdrage van € 1 miljoen.

Meer informatie over de Regiodeal zie www.regiodealzuidoostfriesland.nl

Definitieve Toeristische Ontwikkelstrategie Zuidoost Friesland