25 april

Tussenstand Sliepe yn’e Takomst

Een showcase voor biobased bouwen

De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Opvallend was het brede palet aan creatieve en verrassende oplossingen dat in de samenwerking tussen recreatieondernemer, bouwbedrijf en architect is bedacht. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Grote verscheidenheid in ontwerpen
De bijeenkomst in de Sluisfabriek in Drachten was georganiseerd door het project Sliepe yn’e Takomst in samenwerking met Vitale Logies en Gastvrij Fryslân. In het eerste deel van de bijeenkomst lieten de 7 teams aan elkaar zien hoe ver ze op dit moment zijn met hun ideeën en plannen. De verscheidenheid in de ontwerpen is groot en veel deelnemers waren verrast en onder de indruk van de concepten van hun collega’s.

Er is een grote diversiteit in de concreetheid van de plannen. Enkele teams denken al na over de realisatie, andere teams zijn nog in de fase van conceptontwikkeling. Tegelijkertijd is elk team bezig met de praktische uitvoerbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de technische kant, maar ook over de ruimtelijke mogelijkheden die er op de specifieke locaties zijn.

Biobased bouwen is goed voor de gezondheid
Ondernemer en psycholoog Bernard Maarsingh hield een presentatie over de invloed van de omgeving op de gezondheid. Biobased bouwen kan daar een belangrijke rol in spelen. “Als we ambitieus zijn dan kunnen we meerdere problemen in één keer aanpakken. Als de transitie in de landbouw lukt, dan lukt de transitie in de gezondheidszorg, de bouw en de architectuur ook. Het zijn geen op zichzelf staande problemen, maar ze hangen fundamenteel met elkaar samen.”

Over het project Sliepe yn’e Takomst
Het project Sliepe yn’e Takomst is begin februari gestart. Zeven teams bestaande uit een recreatieondernemer, een aannemer en een architect ontwikkelen ieder een biobased en circulaire recreatiewoning. Het doel van het project is ervaring en kennis met biobased en circulair bouwen op te doen en dit ook te delen met anderen. Het project is opgezet door Bouwend Nederland afdeling Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland en Gemeente Súdwest-Fryslân. De resultaten van het project worden eind september gepresenteerd.