10 juni

Vliegende start Gastvrij Fryslân met RIF-subsidie van 1,2 miljoen

Gisteren werd bekend dat het RIF-programma Gastvrij Fryslân 1,2 miljoen subsidie krijgt toebedeeld vanuit het Rijk. Met dit programma investeren ondernemers in de gastvrijheidssector, penvoerder Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool, KHN, Fryslân Werkt en provincie Fryslân in het werven van studenten en vernieuwing van de opleidingen in de gastvrijheidseconomie. Hiervoor zetten zij een
netwerk op, waarin het Fries onderwijs en bedrijven samen studenten opleiden in de praktijk. Naast de toegekende subsidie van het rijk draagt de provincie 4 ton bij aan het project, dat een totale omvang heeft van ruim 3,5 miljoen euro.

De krapte op de arbeidsmarkt in de horeca- en toerismesector is voelbaar en bovendien wordt een stevige groei van de sector verwacht, die daarmee steeds belangrijker is voor de werkgelegenheid in Fryslân. Belangrijk dus om te zorgen dat het onderwijs hier goed op
inspeelt.

De nieuwe voltijds BOL-opleiding wordt met steun van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) ontwikkeld door Friesland College en ROC Friese Poort in samenwerking met ondernemers. Vanaf komend studiejaar wordt de opleiding al volledig aangeboden in de praktijk van de gastvrijheidssector. Met bedrijven van Lauswolt tot Omke Jan en Tjaarda tot Grand Café Z ontstaat een breed netwerk, waarin veel expertise is te vinden. Dit opent de deuren voor inspirerende werkplaatsen van bijvoorbeeld een specialist in barista, het bedenken van nieuwe concepten in de horeca en meer.

Breed eerste jaar
Een groep ondernemers vormt gezamenlijk een ‘hub’, waarin de studenten worden opgeleid door begeleiders vanuit het bedrijfsleven en docenten van beide ROC’s. Studenten nemen deel aan een breed eerste jaar van de voltijdsopleiding en maken aan het eind van dat jaar
een keuze voor de opleiding tot kok, gastheer/gastvrouw of manager/ondernemer. Door die brede start nemen ze extra kennis en ervaring mee op al die gebieden. Dat is prettig in een sector waarin teamwork binnen een bedrijf zo belangrijk is.

Vanaf studiejaar 2022-2023 wordt gestart met een hub in Leeuwarden bij WestCord WTC Leeuwarden én een hub in Sneek, bij Hotel Van der Valk. In de jaren daarna volgen andere locaties in Fryslân. In totaal worden naar verwachting ruim 200 studenten in de hubs opgeleid.

Bijzonder aan de nieuwe opleiding is dat sommige onderdelen en werkplaatsen ook door werknemers uit de sector kunnen worden gevolgd én door andere studenten van de ROC’s. Aanmelden voor deze nieuwe opleiding is nog mogelijk via: gastvrijfryslan@fcroc.nl, of neem een kijkje op: www.gastvrijfryslan.nl.

Doel van de opleiding is een aantrekkelijke praktijkgerichte mbo-opleiding te bieden, waarmee de toekomstige gastvrijheidswerknemers in Fryslân worden opgeleid én worden behouden in de sector en daarmee gedeeltelijk voorzien in de verwachte toekomstige vraag aan gekwalificeerd personeel in de sector.

NHL Stenden Hogeschool neemt deel aan het programma om samen met de ROC’s te werken aan een stevige doorstroom van mbo naar hbo. Daarnaast wordt door de hogeschool samen met studenten onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt van de gastvrijheidssector.