08 oktober

Volop kansen voor een nog toegankelijker Fryslân voor bezoeker en bewoner

Met elkaar kennis delen over hoe je Fryslân nog gastvrijer en toegankelijker kunt maken voor de bezoeker en bewoner. Een groot aantal organisaties en stichtingen uit de recreatie- en toerismesector deed dat dinsdag 4 oktober jl., tijdens de netwerkbijeenkomst Dagrecreatieve Netwerken. Het resultaat? Veel mooie ideeën over trends en ontwikkelingen die van Friesland een nog fijnere recreatieprovincie kunnen maken.

De netwerkdag werd georganiseerd door de opgave Dagrecreatieve Netwerken, onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Fryslân. Aanwezig waren onder meer diverse regiomarketingorganisaties, Merk Fryslân, Toerisme Alliantie Friesland (TAF), Recreatieschap Marrekrite, Recreatieschap Drenthe, Provincie Fryslân, ANWB, diverse gemeenten, stichtingen en wandelverenigingen. Ruim vijftig deelnemers praatten een dag lang met elkaar over de kansen en ontwikkelingen van de Friese dagrecreatie.

Eerste grote bijeenkomst
“Het was onze eerste grote bijeenkomst met de deelnemers uit ons netwerk”, aldus Hendrina Zijlstra, projectleider Dagrecreatieve Netwerken. “We hebben in 2021 met veel partijen gesproken over het opzetten van dit netwerk. Afgelopen dinsdag leidde dat tot deze inspirerende bijeenkomst. Het is mooi om te zien dat we met elkaar zoveel kennis hebben over diverse thema’s. Denk aan trends in toerisme, seizoensverlenging, regeneratief toerisme en toegankelijkheid. Ook hebben we het gehad over hoe we de samenwerking kunnen bestendigen. Daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van Friesland met elkaar nog verder vergroten.”

Versterken van Friesland als wandelprovincie
Het programma van de netwerkbijeenkomst Dagrecreatieve Netwerken was omvangrijk. Ingeborg de Groot van het Wandelplatform Drenthe vertelde meer over hoe in die provincie is gewerkt aan het versterken van wandelen. De opgave Dagrecreatieve Netwerken wil gaan onderzoeken of de vorm die Recreatieschap Drenthe heeft gekozen ook in Friesland mogelijk zou zijn.

Richten op nieuwe doelgroepen
Albert Postma van onderzoeksbureau ETFI van NHL Stenden zoomde in op het onderzoek naar trends binnen het toerisme. Postma omschreef onder meer nieuwe doelgroepen waar Friesland zich op kan richten: onder wie soloreizigers, vrouwelijke toeristen en vogelspotters. Ook gaf hij aan dat grotere accommodaties gewenst zijn. Er wordt vaker met de familie vakantie gevierd en er zijn meer samengestelde gezinnen. Allemaal zaken waar ondernemers en organisaties op kunnen inspelen.

Noodzakelijke seizoensverlenging
Ook was er aandacht voor het op een juiste manier managen van een toename aan bezoekers. Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland gaf aan dat de groei vraagt om een spreiding van de bezoekers. “Dat kunnen we realiseren door te zorgen dat de toerist het hele jaar rond kan recreëren. Daarmee houden we Friesland aantrekkelijk.” In Zuidwest-Friesland zijn VVV Waterland van Friesland en de leden hier al druk mee bezig. Zo blijven pontjes langer in de vaart en bruggen langer open. Er zijn meer kansrijke initiatieven die het toeristenseizoen kunnen verlengen, zoals fietsen, varen, zwemmen en wandelen in de herfst en winter. Tijdens de netwerkbijeenkomst ontstonden nieuwe ideeën; zoals zorgen voor sfeervolle verlichting in de winter in dorpen en steden.

Toegankelijkheid ook voor mindervaliden
Tijdens het middagprogramma was er aandacht voor hoe je dagrecreatie aantrekkelijker kunt maken voor mensen met een beperkt zicht of gehoor. Dat kan onder meer door pictogrammen toe te passen, drempels te verwijderen en te zorgen voor meer invalidentoiletten. Hilda Snippe van Toegankelijkheid Leeuwarden liet de deelnemers ervaren hoe het is als je minder zicht en gehoor hebt. Volgens haar moet er meer worden nagedacht over wat iemand met een handicap nodig heeft om prettig zelfstandig te kunnen recreëren. Ook de workshops over de Nationale Wandelmonitor van Wandelnet en regeneratief toerisme werden goed ontvangen.

Waardevolle kennis gedeeld
“Het was een vruchtbare en inspirerende netwerkbijeenkomst”, blikt Hendrina Zijlstra terug. “Met elkaar hebben we waardevolle kennis en ervaringen gedeeld waarmee we weer verder kunnen. Daarbij hebben we ook met elkaar benoemd dat toerisme geen doel is. Het is een middel om het aangenamer te maken voor de toerist én voor de ondernemer. We gaan nu kijken hoe we met elkaar de samenwerking kunnen bestendigen. Daarmee kunnen we samen blijven werken aan nog gastvrijere en toegankelijkere dagrecreatie in Friesland.”

Over Gastvrij Fryslân 2028
Het zorgen voor een gastvrije provincie wordt gerealiseerd vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken. Dit is onderdeel van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. Dagrecreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.