24 november

Vragenlijst impact Corona op ondernemers gastvrijheidssector

Oproep vanuit de provincie Fryslân!

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân hard. Provincie Fryslân wil in kaart brengen welke (economische) gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers. Deze peiling volgt op de eerste peiling die in april 2020 is gehouden in opdracht van de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF). Zo’n 500 ondernemers hebben toen deelgenomen.

Het European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl) van NHL Stenden Hogeschool heeft een online vragenlijst opgesteld. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem. Alleen het ETFI heeft toegang tot de resultaten en gaat uiteraard zorgvuldig met de gegevens om. De eindrapportage zal zowel resultaten voor deelsectoren als voor de gehele sector bevatten.

Provincie Fryslân wil de gevolgen graag zo vroegtijdig in beeld hebben. Daarom vragen wij u om de vragenlijst zeer snel in te vullen: voor vrijdag 27 november, 12:00

De vragenlijst vindt u hier.

Mogelijk krijgt u via diverse kanalen een oproep tot het invullen van deze vragenlijst. Vult u de vragenlijst aub één keer in.

Heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Tineke van der Weg, programmasecretaris Gastvrij Fryslân 2028 via t.vanderweg@fryslan.frl