18 augustus

Wilt u meer weten van uw gasten?

In samenwerking met de Provincie Fryslân worden toeristische organisaties (verblijfsaccommodaties, evenementen, horeca, terreinbeheerders, waterrecreatie, musea en dagrecreatie) geholpen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over hun gasten. Het onderzoek onder uw gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt gefinancierd door Provincie Friesland en de verzamelde gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie en zal (geanonimiseerd) worden gebruikt om provincie-brede inzichten te verzamelen. Er is gestart met een pilot voor de verblijfsaccommodaties.

Hoe meld u zich aan? Elke locatie kan zich aanmelden voor een unieke QR-code: De vragenlijst voor de andere sectoren komen in september beschikbaar, maar iedereen kan zich wel alvast aanmelden. Vanaf november zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de eerste inzichten gedeeld worden met elkaar.

Na aanmelding ontvangt elke locatie per mail de digitale QR-code en (per post) 4 posters en 250 leaflets (NL/ENG). Let wel: zodra het definitieve platform wordt opgeleverd (september) kunt u ook een aantal eigen vragen stellen aan uw gasten. Wilt u weten welke vragen aan de gasten van accommodaties worden gesteld: bekijk ze dan alvast via bijgaande testlink  Voor elke sector komt er een aangepaste vragenlijst en worden verschillende stakeholders  betrokken bij het opstellen van de vragenlijst.

Voor vragen kunt u mailen met Roger Davids van Merk Fryslan, roger@merkfryslan.nl