Ondernemers die met het uitwerken van de plannen een bestemmingsplanwijziging nodig hebben, nemen hiervoor contact op met de gemeente. Om alle partijen in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming kan gebruik worden gemaakt van RET Omgeving. Hierbij gaat men in een of twee sessies met elkaar in gesprek over de ontwikkelplannen, kijkt men samen naar de ontwikkelkansen, ieder vanuit de eigen expertise, met als doel te komen tot een gezamenlijk streefbeeld. Dit versnelt de latere procedures. De gemeente neemt hiervoor contact op met Vitale Logies en dient samen met de ondernemer de aanvraag in.