Ondernemers die met het uitwerken van hun plannen een bestemmingsplanwijziging nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor het Recreatie Expertteam – Omgeving (RET-Omgeving). In dit traject zullen alle betrokken partijen in een vroeg stadium worden betrokken bij de planvorming.

In één of twee sessies gaat met elkaar in gesprek over de ontwikkelplannen, kijkt met samen naar de ontwikkelkansen, ieder vanuit de eigen expertise, met als doel tot een gezamenlijk streefbeeld. Dit versnelt latere procedures.

Een ondernemer kan zich voor dit traject melden bij de gemeente, of bij Marjan Soepboer (06-21625681), sectorspecialist van Ynbusiness. Zij zal in een eerste gesprek het RET uitgebreid toelichten en het ondernemersvraagstuk bespreken. Na overleg wordt door de projectleider Vitale Logiesaccommodaties bepaald of het vraagstuk pas binnen het RET en ontvangt de ondernemer het inschrijfformulier. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.