Het actieplan ‘Vitale Logies’ stimuleert de logiessector om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van Gastvrij Fryslân.

Hiervoor zijn drie strategielijnen geformuleerd:

  1. Vitaliseren van bestaand aanbod: het vernieuwen en beter laten presteren van bestaande logiesaccommodaties.
  2. Ruimte bieden voor slimme (her)ontwikkelingen: het uitnodigen van nieuwe logiesaccommodaties die bijdragen aan slimme groei.
  3. Werken aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor: logiesaccommodaties floreren als de bestemming floreert en vice versa.

Om te zorgen dat initiatieven aansluiten bij deze doelen, zijn ontwikkelprincipes opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden bijv. bij bestemmingsplanwijzigingen of gesprekken met ondernemers en ontwikkelaars. Zo wordt samengewerkt aan slimme groei van toerisme en recreatie.

Ontwikkelprincipes logiesaccommodaties Fryslân

TERUG