Ontwikkelprincipes
Het actieplan ‘Vitale Logies’ stimuleert de logiessector om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van Gastvrij Fryslân.
Hiervoor zijn drie strategielijnen geformuleerd:

  1. Vitaliseren van bestaand aanbod: het vernieuwen en beter laten presteren van bestaande logiesaccommodaties.
  2. Ruimte bieden voor slimme (her)ontwikkelingen: het uitnodigen van nieuwe logiesaccommodaties die bijdragen aan slimme groei.
  3. Werken aan florerende bestemmingen met logies als stuwende motor: logiesaccommodaties floreren als de bestemming floreert en vice versa.

Om te zorgen dat initiatieven aansluiten bij deze doelen, zijn ontwikkelprincipes opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden bijv. bij bestemmingsplanwijzigingen of gesprekken met ondernemers en ontwikkelaars. Zo wordt samengewerkt aan slimme groei van toerisme en recreatie.

De ontwikkelprincipes in het kort
Is er sprake van nieuwe logiesinitiatieven of uitbreidingen waarbij bestemmingsplanwijziging aan de orde is, dan kunnen ondernemers deze vijf leidende (ontwikkel)principes verwerken in hun plannen. Gemeenten verwerken deze principes in hun lokale inspiratie-, toetsings- of ontwikkelkaders.

  • Vernieuwend logiesaanbod
  • Aansluiting bij natuur en cultuur
  • Bijdragen aan maatschappelijke opgave
  • Circulaire ontwikkeling en exploitatie
  • Écht ondernemerschap

Lees meer over de Ontwikkelprincipes Friese Logiesaccommodaties

TERUG