Project Frysk

Het project Frysk is een initiatief dat voort is gekomen uit de Takomst TAF. Tijdens één van de bijeenkomsten werd het belang van de Friese taal in de gastvrijheidssector benadrukt. Helaas, wordt er op dit moment nog te weinig mee gedaan in de sector. In reactie hierop heeft de Takomst Taf studenten van de opleiding toerisme gevraagd om onderzoek te doen om te achterhalen wat de behoeften zijn en hoe we het gebruik van het Fries in de sector kunnen vergroten. Het blijkt dat er al vele tools zijn op dit gebied, maar dat er nog veel potentieel is om dit te benutten. Ondernemers willen wel graag, maar vaak is de onwetendheid het probleem.

Met de resultaten van dit onderzoek gaat de minor Fries de komende periode aan de slag om tools te ontwikkelen, zodat de vindbaarheid wordt verbeterd. Dit omvat niet alleen bewustwording, maar ook de praktische stappen om het gebruik van het Fries te stimuleren en te integreren in verschillende aspecten van de dienstverlening. We geloven dat het bevorderen van het gebruik van het Fries niet alleen bijdraagt aan het behoud van cultureel erfgoed, maar ook aan een verrijking van de totale ervaring voor zowel lokale bewoners als bezoekers.

Dit project is een samenwerking tussen NHL Stenden, Provincie Fryslân, Merk Fryslân, Afûk, Toerisme Collectief Friesland en de Toerisme Alliantie Friesland.