Project Frysk

Het Project Frysk is ontstaan als een initiatief vanuit de Takomst TAF. Tijdens een van de bijeenkomsten werd het belang van de Friese taal in de gastvrijheidssector benadrukt. Helaas wordt er momenteel nog weinig aandacht aan besteed binnen deze sector. Als reactie hierop heeft de Takomst TAF studenten van de opleiding toerisme gevraagd om onderzoek te doen om te achterhalen wat de behoeften zijn en hoe het gebruik van het Fries in de sector vergroot kan worden. Hoewel er al veel tools beschikbaar zijn op dit gebied, blijkt uit het onderzoek dat er nog veel potentieel is om dit volledig te benutten. Ondernemers staan open voor het idee, maar vaak is onwetendheid een obstakel.

Met de resultaten van dit onderzoek zijn de studenten van de minor Frysk aan de slag gegaan om tools te ontwikkelen die de vindbaarheid verbeteren. Dit omvat niet alleen bewustwording, maar ook praktische stappen om het gebruik van het Fries te stimuleren en te integreren in verschillende aspecten van de dienstverlening. Wij zijn van mening dat het bevorderen van het gebruik van het Fries niet alleen bijdraagt aan het behoud van cultureel erfgoed, maar ook zorgt voor een verrijking van de totale ervaring voor zowel lokale bewoners als bezoekers. De zeven studenten hebben mooie prototypes opgeleverd, en we zullen verder kijken hoe we deze kunnen laten ontwikkelen.

Dit project is een samenwerking tussen NHL Stenden, Provincie Fryslân, Merk Fryslân, Afûk, Toerisme Collectief Friesland en de Toerisme Alliantie Friesland.