Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke opgaves en de ontbrekende kennis binnen de toerismesector zag de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) noodzaak om een kennisportal op dit thema te ontwikkelen. Verschillende sectoren zitten aan tafel om mee te praten over deze ontwikkelingen. Opgaven op het gebied van landbouw, klimaat, biodiversiteit en water zorgen ervoor dat we voor een grote ‘wederombouw’ staan van Nederland de komende decennia. Daarom is het belangrijk dat de recreatiesector actief betrokken is bij de gebiedsgerichte aanpak de komende jaren. Vanwege deze redenen heeft de TAF twee kennissessies geïnitieerd in samenwerking met Peter de Ruyter (Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur), Gertjan Elzinga (Elzinga & Oterdoom Procesmanagement) en Hanneke Schmeink (Hanneke Schmeink RECREATIE) om hier dieper op in te gaan.

Naar aanleiding van deze twee werksessies met ambtenaren en ondernemers uit de recreatiesector is er een Ruimtelijk-Recreatieve Handreiking Fryslân 2050 opgesteld. Het hoofddoel van deze bijeenkomsten was om interactief inzicht te krijgen in de ruimtelijke uitdagingen in Fryslân. De handreiking is gebaseerd op de visie van Natuerlik Fryslân 2050 en vormt de basis voor de kaart die in de handreiking wordt gebruikt.

Het is duidelijk dat deze uitdagingen zowel groot als complex zijn. Vraagstukken op het gebied van landbouw, klimaat, biodiversiteit en water vereisen een grootschalige herstructurering van Nederland in de komende decennia. De ruimtelijke puzzel moet opnieuw worden gelegd, waarbij het van essentieel belang is dat de recreatiesector actief betrokken is bij de gebiedsgerichte aanpak in de komende jaren. Tijdens de sessies zijn verschillende documenten gedeeld welke u hier kunt teruglezen.

Handreiking Fryslân 2050