9, 15, 23 april 2024

Informatiebijeenkomsten en Speeddates

Het Waddenfonds organiseert op 9, 15 en 23 april 2024 informatiebijeenkomsten over
twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. Heeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor een bijeenkomst aanmelden.

1. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’24)

De regeling is bestemd voor projecten die bijdragen aan een van de acht thema’s van het Waddenfonds:

  1. Natuur
  2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  3. Bodem, water, licht en geluid
  4. Duurzame recreatie en toerisme
  5. Verduurzaming energiehuishouding
  6. Duurzame Waddenhavens
  7. Duurzame visserij
  8. Duurzame agrarische sector

Per project kan maximaal € 1 miljoen subsidie worden aangevraagd. De indientermijn start in mei 2024.

2. Budget Lokale Innovaties (BLI)

Deze regeling is er voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, leefbaarheid en werkgelegenheid in het Waddengebied. Er kan maximaal € 50.000, – per
project worden aangevraagd. Ook voor BLI start de indientermijn in mei 2024.

BEZOEK ONZE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Mocht u een subsidieaanvraag overwegen voor uw project, passend binnen een van deze regelingen, dan bent u van harte welkom bij onze informatiebijeenkomsten. Daarin wordt voorlichting gegeven over de subsidievoorwaarden en toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met subsidiespecialisten van het Waddenfonds. Tijdens deze speeddates kunt u specifieke vragen stellen over de regeling in relatie tot uw project.

DINSDAG 9 APRIL, GRONINGEN
9.00 – 12.00 uur
Spijk
Locatie: Spiekhoes, Nesweg 1
MAANDAG 15 APRIL, FRYSLÂN
9.00 – 12.00 uur
Holwerd
Locatie: MFA Holwerd, De Morgenzon 7
DINSDAG 23 APRIL, NOORD-HOLLAND
14.00 – 17.00 uur
Wieringerwerf
Locatie: Leven van de Wind, Oosterterpweg 12
DINSDAG 9 APRIL, GRONINGEN
14.00 – 17.00 uur
Winsum
Locatie: Op Maarhuizen, Maarhuizen 3
MAANDAG 15 APRIL, FRYSLÂN
14.00 – 17.00 uur
Piaam
Locatie: Nynke’s Pleats, Buren 25

 

SPEEDDATES

U kunt in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds uw plannen alvast toetsen in een speeddate. Deze zijn ’s morgens van 10.45 tot 12.00 uur, ’s middags tussen 15.45 en 17.00 uur. Aanmelding is noodzakelijk! 

Wilt u liever op een ander moment in gesprek? Dat kan ook. Bel of mail ons om een afspraak te maken.

Meld hier aan voor de informatiebijeenkomst

Kijk na aanmelding in uw mailbox voor de bevestigingslink. Mocht u de link daar niet zien, check dan de spambox.