22 november 2022

Nacht van het Wad

Programma Donkerte van de Wadden heeft de afgelopen twee jaar de Nacht van het Wad georganiseerd. In die tijd zijn er meer dan 50 nachtactiviteiten door jullie aangeboden, waarbij veel bezoekers kennis hebben kunnen maken met de bijzondere kracht van het donker.

In juli 2022 heeft Donkerte van de Wadden goedkeuring gekregen om zich nog eens twee jaar in te zetten voor het beschermen, behouden en beleven van het donkere Waddengebied. Een belangrijk onderdeel daarvan is het creëren van een blijvend aanbod van nachtactiviteiten op en rond het Wad, een aanbod dat blijft bestaan nadat het programma Donkerte van de Wadden in juli 2024 eindigt.

Dat kan alleen samen met de mensen, ondernemers en organisaties met een passie voor het donkere Waddengebied. Er zijn al een paar ideeën, zoals een exposurepakket, expertdatabase, marketingcampagnes en bijeenkomsten, die we graag aan u voorleggen. De invulling staat namelijk nog niet vast: ze moeten aansluiten bij uw wensen, behoeftes en plannen.

U bent uitnodigt om mee te denken op dinsdag 22 november, tussen 11:00 en 12:30 via Zoom.

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar info@donkertevandewadden.nl.