19 januari 2023

RET XXL Omgeving

Op 19 januari 2023 tussen 9:30 en 13:00 organiseert het programma Gastvrijheid een interactieve sessie waarin u antwoord krijgt op al uw vragen. In de sessie wordt aandacht besteed aan het RET Omgevingstraject: een traject waarbij experts ondernemers helpen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van hun plannen. U kunt uw plannen voorleggen aan en bespreken met mede-ondernemers en met ambtenaren van Friese gemeenten. Aan het einde van de sessie is er ook nog ruim tijd om met experts in gesprek te gaan.

Dit programma is inspirerend en ondersteunend voor zowel ondernemers als gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij omgevingsvergunningen. Meld u daarom zo snel mogelijk aan door een mail te sturen naar Esther Oosterhof: estheroosterhof@ipf.frl.

Kijk voor het volledige programma in de onderstaande uitnodiging:

Uitnodiging RET XXL Omgeving