25 juni 2024

Hospitality Pact Noord Nederland

Al jaren ziet de gastvrijheidssector de instroom van nieuw personeel afnemen, terwijl de uitstroom toeneemt. Door ontgroening en vergrijzing én de coronapandemie is deze ontwikkeling verder doorgezet.

Kunnen en willen we op Noord Nederlands niveau de handen ineen slaan om met onderwijs, overheid en ondernemers deze uitdaging aan te gaan? Dat is wat ons betreft de hoofdvraag van een brainstorm waar we jouw aanwezigheid erg op prijs stellen.

Op dinsdag 25 juni organiseren we van 13.30 (inloop) – 16.30 uur een brainstorm in Appelscha over deze uitdaging, waarbij we graag hierover met jou van gedachten willen wisselen én over een Hospitality Pact op Noord Nederland niveau.

Meld je alvast aan via de knop hieronder. De definitieve uitnodiging volgt eind mei.

Aanmelden

We brengen vooraf alle initiatieven op provinciaal niveau in kaart en willen zo de 25e juni samen met u kijken of we overstijgend willen samenwerken ter versterking van de arbeidsmarktontwikkelingen voor de Noord Nederlandse gastvrijheidssector.

Mede namens;

Noorderpoort College, Recreatieschap Drenthe, Provincie Drenthe, Gastvrij Fryslan, KHN Groningen/Friesland/Drenthe, Drenthe College en HISWA-Recron.