4 juli 2024

Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland

Donderdag 4 juli organiseren wij de inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland’. Deze bijeenkomst belicht de cruciale rol van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur in het creëren van levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in onze provincie.

Achtergrond: De maatschappij ondergaat snelle veranderingen, en dit heeft gevolgen voor de functie van kernen. We verschuiven van een eenzijdige focus op economische waarde naar een breder maatschappelijk perspectief. Een aantrekkelijke stads- of dorpskern wordt steeds belangrijker voor onze gemeenschap. Deze bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle inspiratiesessie die we op woensdag 29 november in Dokkum hebben georganiseerd.

Datum:               donderdag 4 juli 2024

Tijd:                     inloop 15:30 uur, start bijeenkomst 16:00 uur

Afsluiting:          19:30 uur

Locatie:               Grou, definitieve locatie in Grou volgt.

Voor wie: We nodigen een vertegenwoordiging van elke stads- en dorpskern uit; een groep van betrokken stakeholders bij een stads- of dorpskern bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Ideale kandidaten zijn; ondernemers (vastgoed, retail, horeca, leisure, cultuur etc.), centrummanagers, wethouders, beleidsmedewerkers en anderen die een actieve betrokkenheid hebben bij het versterken van de leefbaarheid van hun stads- of dorpskern.

Opgave:              Via deze link kun je je/jullie opgeven.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze save the date, neem gerust contact op met Marjan Soepboer; marjansoepboer@taf.frl of 06-21625681.