Toerisme Collectief Friesland

Toerisme Collectief Friesland vormt een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Daarbij wordt samengewerkt met meerdere Friese scholen en studenten van zowel MBO als HBO opleidingen. Ondernemers kunnen baat hebben bij de creativiteit van de studenten en bij de middelen van de scholen. Studenten & Scholen hebben baat met het zien van realistische opgaven uit het werkveld en die informatie te verwerken in het onderwijs.

Toerisme Collectief Friesland, (TCF), is als initiatief gestart vanuit de Toerisme Alliantie Friesland (TAF). TCF is in samenwerking met NHL Stenden, Friesland College en ROC Friesepoort. We hebben een doel, en dat is elkaar te versterken door de krachten te bundelen van ondernemers, onderwijs en overheid. Dit is een wisselwerking tussen deze drie partijen. Waar kennis en expertise met elkaar worden gedeeld door, projecten, bijeenkomsten, sprekers en kennisversnellers.

De uitdagingen van de ondernemers zijn heel divers, dit kan zijn meedenken over (en eventueel al een aanzet geven tot uitvoer van) een marketing plan, trend spotting, bijspijkeren over de internationale gast en daarbij o.a. ondersteunen bij het vertalen van een menukaart etc. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de ondernemer en de ondernemersvraag is leidend voor het project.

Heeft u een uitdaging voor uw onderneming of voor ons?  Neemt u dan gerust contact met ons op!

Voor meer informatie kijkt u hier.

Lees hier meer over het project Toerisme Collectief Friesland.

 

“Samen werken aan samenwerken”

Toerisme Collectief Friesland