24 mei

Fotocampagne toont pareltjes van Fryslân om toerist en inwoner te verleiden

Friesland promoten als de provincie waar je volop kunt genieten van een heerlijk dagje uit. Hoe je dat doet? Met een prachtige fotocampagne waar het natuurschoon, de culturele beleving en het plezier vanaf spatten! De eerste fotoshoot heeft onlangs plaatsgevonden, er volgen er nog meer. De inspirerende beelden worden gebruikt om via Merk Fryslân, de toeristische regio’s, ondernemers en andere partners binnen de recreatieve sector dagrecreatie in Friesland in de etalage te zetten.

De fotoshoots vinden stuk voor stuk plaats op plekken die nog niet heel bekend zijn. Het gaat om onontdekte Friese pareltjes. “Door juist deze onbekende plekken voor de bühne te brengen, zorgen we ervoor dat toeristen en inwoners op ontdekkingstocht gaan door onze prachtige provincie”, zegt Wiepkje Hoekstra van de opgave Dagrecreatieve Netwerken die de fotoshoots organiseert. “We brengen bewust niet de Elfsteden en de Waddeneilanden in beeld, maar juist wel het ‘smûke’ (gezellige en mooie) Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden en de uitgestrekte Friese Waddenkust. Met mooie beelden verleiden we toeristen voor de cultuur en de natuur die overal in onze provincie te vinden is. We weten het zeker: ook inwoners gaan verrast worden door de fotocampagne.”

Drie thema’s in beeld gebracht
Met de fotocampagne wordt ingezet op drie belangrijke toeristische thema’s: ‘Toeristische Overstappunten’ (TOP), ‘Streekproducten’ en ‘Staten en Stinzen’. Bij een TOP kunnen bezoekers gratis auto parkeren en de omgeving al fietsend, wandelend of varend verder verkennen. Bij elke TOP staat een zuil met meerdere routes. “Dit jaar worden door recreatieschap Marrekrite ongeveer twintig overstappunten gerealiseerd”, aldus Wiepkje Hoekstra. “Wij zorgen ervoor dat de routes op die zuilen staan en straks ook online zijn te vinden op Friesland.nl.”

Unieke ervaringen opdoen
Met het thema ‘Streekproducten’ wordt ingezoomd op duurzaamheid en de vele kwaliteitsproducten die het Friese platteland levert. Wiepkje: “Onderweg kom je op de fiets vele stalletjes, delicatessenwinkels en theetuinen tegen. Daar kun je terecht voor een unieke ervaring. Je kunt proeven van de Friese streekproducten.” Samen met Circulair Friesland worden er ook duurzame vaarroutes ontwikkeld. Met het thema ‘Staten en Stinzen’ wordt het adellijk erfgoed van de provincie in beeld gebracht. Stinzen en Staten zijn de landgoederen van Friesland die stuk voor stuk het bezoeken waard zijn. Samen met de Stichting Staten en Stinzen maakt het team van Dagrecreatieve Netwerken prachtige fietsroutes langs kasteeltjes en adellijke tuinen.

Spreiding van toeristen is belangrijk
Los van het laten zien van de pareltjes in Friesland heeft de fotocampagne het doel om de groei van de toeristen over de provincie en de seizoenen te verspreiden. Dat is belangrijk, omdat het toerisme in Friesland verder toeneemt. “Om iedereen van het moois te laten genieten, is het van belang dat het op bepaalde plekken niet te druk wordt”, aldus Hendrina Zijlstra van Dagrecreatieve Netwerken. “Dat is belangrijk voor de toeristische bedrijven en voor de beleving van de toerist en inwoners zelf. Want op plekken waar niet te veel mensen tegelijkertijd zijn, kun je pas echt genieten.”

Samenwerking met ondernemers
Vele ondernemers en instellingen werken mee om de fotoshoots tot een succes te maken. Zo zijn er bij de Ferbining in Feanwâlden fietsen geleend. Autobedrijf Jelle Talsma zorgde voor een knalrood autootje. Van Loofy’s gingen er duurzame verzorgingsproducten mee. Boer Rense Roorda poseerde met zijn Jersey-koeien in het nationaal landschap. De Schierstins en de Fogelsanghstate openden hun deuren, evenals camping De Omleiding en het Bloemenparadyske in Kollum.

Over Gastvrij Fryslân 2028
De fotocampagne wordt georganiseerd vanuit de opgave Dagrecreatieve Netwerken dat onderdeel is van het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 van de Provincie Friesland. Dagrecreatieve Netwerken richt zich op zowel op de fysieke verbinding tussen de toeristische dagrecreatie als op de samenwerking tussen netwerkpartners. Er wordt gewerkt aan het vindbaar, boekbaar en beleefbaar maken van routes, bezienswaardigheden, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda’s en toeristische arrangementen.