14 september

Toerisme Challenge 2023 maakt stappen richting uitvoering

Toerisme Challenge 2023 maakt stappen richting uitvoering

De 6 initiatieven die deelnemen aan de Toerisme Challenge 2023 zijn druk bezig met de voorbereiding om de ingediende plannen om te zetten in concrete uitvoering. De komende weken zullen aangevraagde offertes worden aanbesteed en de nodige expertise worden ingehuurd. Voldoende reden dus voor de initiatiefnemers van Gastvrijheid aan de Lauwers, Terherne Extra op de kaart, Moddergat aan het Wad, Rembrandt op het Bildt, de Museumfederatie Fryslân en De Groene Ster om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Hotel Zee van Tijd in Holwert was ditmaal het toneel voor deze plezierige en nuttige werksessie.

Themasessie

Aansluitend was er aandacht voor het voeren van een succesvolle campagne. In een compacte training werden de initiatiefnemers door Bianca Pander van Campagnebureau BKB meegenomen aan de hand van de 10 belangrijkste campagnelessen. Over o.a. de consequente lijn in het verhaal van de initiatiefnemers, authenticiteit, ambitieniveau, visie en doelgroepen. Campagnelessen die voor de deelnemers aan de Toerisme Challenge 2023 van groot belang kunnen zijn.

Focus op uitvoering

Omdat de Challenge eind 2023 afloopt, legt het projectbureau de komende weken de focus op de uitvoering, zodat de eerste concrete (deel)resultaten nog voor het eind van dit jaar kunnen worden gepresenteerd. De 6 initiatiefnemers dragen niet alleen bij aan de gastvrijheidseconomie maar ook aan diverse maatschappelijke opgaven in Fryslân. Dit beantwoordt aan het doel van de Challenge, welke met steun van de Provincie Fryslân wordt uitgevoerd door het Innovatiepact Fryslân.

Het TC23 projectbureau

Marco Verbeek

Jan Zijlstra