28 december

Toerisme Challenge 2023

Vanaf 2 januari 2023 gaat de Toerisme Challenge van start! Een concreet programma dat ondernemers samen met inwoners helpt om (nieuwe) bottom-up samenwerkingsinitiatieven in de sector te ondersteunen, aan te jagen en te faciliteren richting uitvoering.

Belangrijk is het vergroten van de diversiteit in toeristische ‘belevenissen’ in tijd en ruimte, het creëren van voldoende schaalniveau en de verbindingen tussen die belevenissen. Bij de challengedeelnemers selectie wordt rekening gehouden met de impact op maatschappelijke doelen zoals verduurzaming van de gastvrijheidssector, natuurontwikkeling, erfgoedbehoud, de toekomst van de agrarische sector en identiteitsbevordering.

Het projectbureau Toerisme Challenge stelt zich tot doel om eind 2023 een vijftal Friese initiatieven te helpen ontwikkelen en richting uitvoering te brengen.

Heeft u een mooi initiatief voor ogen dat past bij de voorwaarden? Klik dan op deze link voor de spelregels en het aanmeldingsformulier!