Het goed en collectief functioneren van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van onze Friese samenleving. Door de grote maatschappelijke ontwikkelingen verandert de functie van centrumgebieden en het belang van de verschillende sectoren daarin in rap tempo. De eenzijdige nadruk op de commerciële functie (economische waarde) verandert . Een aantrekkelijke winkelstraat of het centrum van een stad of dorp wordt van een groter maatschappelijk belang.

Naar aanleiding van het Symposium ‘De toekomst van Friese bruisende binnensteden & dorpskernen’ dat in januari dit jaar in de Lawei plaatsvond, is er contact geweest tussen de TAF en een aantal betrokken centrum-, binnenstadmanagers. In september is er een bijeenkomst geweest, waar met betrokken stakeholders nagedacht is over hoe kunnen we de verbinding kunnen versterken tussen de gastvrijheidssector en de retail, met als doel het ontwikkelen en aantrekkelijk maken van levendige- en toekomstbestendige stads- of dorpskernen.

heeft er contact plaatsgevonden tussen de TAF en een aantal betrokken centrum / binnenstadmanagers. De daaropvolgende bijeenkomst is er samen met betrokken stakeholders nagedacht over de verbinding tussen de gastvrijheidssector en de retail, waarbij er belang is naar een aantrekkelijk centrum / binnenstad of dorp.

Met elkaar is er besloten om een inspiratiebijeenkomst in Dokkum te organiseren, met als doel de stads- en dorpskern vertegenwoordigers te inspireren tot het creëren van levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in onze provincie. Deze bijeenkomst belicht de cruciale rol van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur. Hieronder vindt u de uitnodiging voor deze inspiratie bijeenkomst.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland’. Deze bijeenkomst belicht de cruciale rol van  de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur in het creëren van levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in onze provincie.

Achtergrond: De maatschappij ondergaat snelle veranderingen, en dit heeft gevolgen voor de functie van kernen. We verschuiven van een eenzijdige focus op economische waarde naar een breder maatschappelijk perspectief. Een aantrekkelijke stads- of dorpskern wordt steeds belangrijker voor onze gemeenschap.

Datum:                woensdag 29 november 2023

Tijd:                      inloop 15:30 uur, start bijeenkomst 16:00 uur

Afsluiting:          20:00 uur

Locatie:               Gemeentehuis Noardeast-Fryslân (Koningstraat 13 te Dokkum)

 

Voor wie: We nodigen een vertegenwoordiging van elke stads- en dorpskern uit; een groep van betrokken stakeholders bij een stads- of dorpskern bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Ideale kandidaten zijn; ondernemers (vastgoed, retail, horeca, leisure, cultuur etc.), centrummanagers, wethouders, beleidsmedewerkers en anderen die een actieve betrokkenheid hebben bij het versterken van de leefbaarheid van hun stads- of dorpskern.

Programma:

  1. Opening
  2. Wandelronde langs 3 locaties – Verkenning van drie inspirerende locaties die bijdragen aan een levendig Dokkum.
  3. Buffet en gespreksronde – Discussies over opgedane inzichten en hoe deze kunnen bijdragen aan de levendigheid, toekomstbestendigheid en leefbaarheid van uw stads- of dorpskern. Tevens willen we sparren over het toekomstbeeld voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen.
  4. Netwerkborrel

We willen graag in een vervolg de geschetste ambities en toekomstbeelden vertalen naar een gezamenlijke aanpak om te komen tot levendige, toekomstbestendige en leefbare stads- en dorpskernen.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via deze link (u dient zich per kern/winkelgebied gezamenlijk als groep in te schrijven).