Het goed en collectief functioneren van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van onze Friese samenleving. Door de grote maatschappelijke ontwikkelingen verandert de functie van centrumgebieden en het belang van de verschillende sectoren daarin in rap tempo. De eenzijdige nadruk op de commerciële functie (economische waarde) verandert . Een aantrekkelijke winkelstraat of het centrum van een stad of dorp wordt van een groter maatschappelijk belang.

Naar aanleiding van het Symposium ‘De toekomst van Friese bruisende binnensteden & dorpskernen’ dat in januari 2023 in de Lawei plaatsvond, is er contact geweest tussen de TAF en een aantal betrokken centrum-, binnenstadmanagers. In september 2023 is er een bijeenkomst geweest, waar met betrokken stakeholders nagedacht is over hoe we de de verbinding kunnen versterken tussen de gastvrijheidssector en de retail, waarbij er belang is naar een aantrekkelijk centrum / binnenstad of dorp.

In november 2023 organiseerde Toerisme Alliantie Friesland, in samenwerking met Ynbusiness, centrummanagers in Friesland, de provincie Fryslân, en onder andere Jan Michiel v.d. Gang, de bijeenkomst Toekomstbeelden voor levendige, toekomstbestendige en leefbare kernen in Friesland’ in Dokkum. Tijdens deze bijeenkomst stond de cruciale rol van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur centraal. De deelnemers bezochten drie inspirerende locaties die bijdragen aan een levendig Dokkum, gevolgd door een buffet en een gespreksronde. Het doel was om elkaar te inspireren en tegelijkertijd te verkennen waar in de toekomst behoefte aan is om de kernen van Friesland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst.

Een afspraak met gedeputeerde Friso Douwstra staat gepland voor begin februari om gezamenlijk ideeën uit te wisselen over het vervolg.