30 januari 2023

Inloopavond Toerisme Challenge 2023

De Toerisme Challenge 2023 is erop gericht om dit jaar meerdere gastvrijheidsinitiatieven van onderop aan te jagen en te ondersteunen met expertise. Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn o.a.:

  • samenwerking in het gebied tussen marktpartijen en maatschappelijke organisaties
  • het initiatief levert een de bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de brede welvaart
  • het initiatief is in staat om zonder structurele subsidie te kunnen blijven draaien.

Hoe doen we dat? Waar moet ons initiatief aan voldoen? En wat levert het op? Met dit soort vragen kunt u bij ons terecht tijdens de inloopavond van het Toerisme Challenge 2023 Projectbureau.

  • Datum: maandag 30 januari 2023
  • Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
  • Locatie: de Kanselarij, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Klik hier voor meer informatie